Biến Đổi Khí Hậu

Vật liệu thân thiện với môi trường

Giảm thiểu rác thải nhựa và các vật liệu gây hại tới môi trường

Sản xuất các sản phẩm không tạo rác, vật liệu và đồ dùng có thể tái sử dụng, v.v. để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon

Hiệu quả năng lượng

Khám phá các nguồn năng lượng có thể tái tạo và có giá thành hợp lý

Các sáng kiến để tăng hiệu quả và tối ưu hóa năng lượng

Giảm thiểu khí thải

Giảm thiểu khí thải là một giải pháp quan trọng để giảm sự biến đổi khí hậu

 

 

 

Các chủ đề khác

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đề xuất danh mục thử thách mới

Du Lịch

Trải nghiệm và hoạt động mới thu hút khách du lịch

Phát triển nền tảng và sáng kiến mới để làm phong phú thêm trải nghiệm ảo và thực cho khách du lịch

 

Du lịch thân thiện với môi trường

Giảm thiểu các tác động tới môi trường của du lịch, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho khách du lịch (thông qua du lịch cơ hội cuối cùng, du lịch giáo dục, v.v.)

Du lịch xoay quanh cộng đồng bản địa

Phát triển lao động cho cộng đồng cư dân bản địa đồng thời bảo tồn văn hóa, tín ngưỡng và bản sắc của địa phương

 

 

Các chủ đề khác

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đề xuất danh mục thử thách mới

Nông Nghiệp

An toàn thực phẩm

Sản xuất và cung cấp đủ nguồn thực phẩm an toàn và giàu dinh dưỡng cho lượng dân số đang tăng trưởng

 

Nâng cao năng suất nông nghiệp

Cải thiện năng suất nông nghiệp bằng cách tận dụng công nghệ bao gồm nhưng không giới hạn trong nông nghiệp chính xác, phân tích dự đoán, nền tảng dữ liệu lớn cho nông nghiệp, robot, mô hình cây trồng, v.v.

Nông nghiệp phát triển bền vững

Giảm khí thải nhà kính và các tác động tiêu cực khác đến môi trường do sản xuất nông nghiệp

Hiệu quả năng lượng trong nông nghiệp

Các chủ đề khác

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đề xuất danh mục thử thách mới

Bình Đẳng Xã Hội

Bình đẳng giới

Thúc đẩy một xã hội trung lập về giới, nơi mọi người không phân biệt giới tính, mọi người được đối xử bình đẳng và không bị phân biệt

 

Các chủ đề khác

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đề xuất danh mục thử thách mới

Chất lượng cuộc sống

Cải thiện lao động, nâng cao chất lượng giáo dục và cơ hội phát triển cho các cộng đồng ở vùng sâu vùng xa và bị thiệt thòi

Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội, dịch vụ công cộng, thông tin và cơ hội viện trợ cho các cộng đồng bị thiệt thòi

Phát Triển Đô Thị

Đô thị thông minh

Sử dụng các công nghệ cảm biến, dữ liệu mở và các công nghệ khác để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên trong các thành phố và giải quyết các vấn đề phát sinh từ sự phát triển đô thị

 

Dịch vụ công

Thúc đẩy quyền tiếp cập bình đẳng và chất lượng đối với các dịch vụ cộng cho tất cả người dân thành phố

Các chủ đề khác

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đề xuất danh mục thử thách mới

Cơ sở hạ tầng đô thị

Nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị bao gồm nhưng không giới hạn hệ thống nước thải, hệ thống thoát nước

Giảm bớt các vấn đề giao thông nhằm giảm kẹt xe, thúc đẩy sử dụng vận tải công cộng và tối ưu hóa việc sử dụng hàng hóa công cộng cho giao thông

Quản lý công

Các sáng kiến và công cụ để xây dựng bộ dữ liệu nhằm cải thiện công tác quản lý công ở các thành phố

Giáo dục

Phổ cập giáo dục

Giáo dục giá cả phải chăng và dễ tiếp cận cho các cộng đồng xa xôi và bị thiệt thòi

 

 

Giáo phục phi truyền thống

Đề xuất các hình thức giáo dục không chính thức để giảm bớt căng thẳng cho các trường công lập và hệ thống giáo dục truyền thống

Các chủ đề khác

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đề xuất danh mục thử thách mới

Năng lực giáo viên

Các sáng kiến và công cụ để nâng cao năng lực của giáo viên và chất lượng của hoạt động giảng dạy

 

Hoạt động thu hút học sinh sinh viên

Các công cụ và nền tảng giá cả phải chăng và dễ tiếp cận để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập cho học sinh sinh viên

Môi trường tạo điều kiện phát triển

 Các biện pháp giáo dục hướng tới một môi trường không bắt nạt, không phân biệt đối xử và tạo điều kiện cho học sinh

An Toàn & Sức Khỏe Cộng Đồng

Môi trường chất lượng

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường bao gồm nhưng không giới hạn ở nguồn nước bị ô nhiễm, không khí ô nhiễm, khí thải nhà kính

Các sáng kiến khác để thúc đẩy môi trường sống chất lượng cho con người

 

Các chủ đề khác​

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đề xuất danh mục thử thách mới

An toàn công cộng

Các sáng kiến nhằm ngăn chặn hoặc chống lại rủi ro đối với an toàn công cộng bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiếp xúc với các vật liệu nguy hiểm, tai nạn, tiếp xúc với bệnh tật

 

Dịch vụ sức khoẻ công cộng

Các sáng kiến nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ y tế công cộng và tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế công cộng cho các cộng đồng vùng sâu vùng xa và bị thiệt thòi

Biện pháp khắc phục hệ thống y tế công cộng quá tải

+
Diễn Giả
+
Nhà Tài Trợ
+
Triển lãm
+
Người Tham Dự

Nhanh Chân! Đặt Chỗ

ĐĂNG KÍ ĐỂ NHẬN THƯ THÔNG BÁO

Thêm Thông Tin?