Tiêu Chí Đánh Giá

  • Đổi mới  Sáng tạo 
  • Tác động  hội 
  • Khả năng mở rộng 
  • Kỹ năng thuyết trình 
  • Phản hồi từ Huấn luyện viên
  • Thành phần nhóm  làm việc nhóm 

Các Lưu Ý

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ và hoàn toàn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Hack4Growth trên trang web của chúng tôi trước khi gửi đơn đăng ký. Bằng việc tải lên bài dự thi, bạn xác nhận hoàn toàn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Hack4Growth.
  • Dưới đây là thông tin cần thiết tối thiểu. Ban tổ chức có thể sẽ yêu cầu bạn bổ sung các thông tin khác.
  • Sau khi hoàn thành, xin vui lòng lưu bài dự thi dưới định dạng PDF có dung lượng tối đa là 20MB (bao gồm tất cả văn bản và hình ảnh), tên file nên là (Team Name)_(Sub-challenge Name). Đối với bất kỳ tệp hoặc định dạng nào ngoài văn bản hoặc hình ảnh, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ hack4growth@vietnaminnovationlinks.org để được hỗ trợ và hướng dẫn tải lên. Vui lòng KHÔNG tải lên bất kỳ định dạng nào ngoài văn bản và hình ảnh trong bài dự thi chính của bạn.
  • Bạn nên dùng mẫu chữ Arial cỡ chữ 12. Bạn có thể nộp bài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
  • Chúng tôi chỉ chấp nhận bài dự thi một lần. Bạn sẽ không thể thay đổi đơn đăng ký sau khi đã nộp bài dự thi.

Mẫu Đăng Ký

Vui lòng sử dụng Mẫu đăng ký này cho bài dự thi của bạn.

ĐĂNG KÍ ĐỂ NHẬN THƯ THÔNG BÁO

Thêm Thông Tin?