Bằng việc đăng ký và tham gia Hack4Growth, tất cả những người tham dự cuộc thi đều đồng ý với Quy tắc ứng xử của Hack4Growth cũng như các Điều khoản và Điều kiện sau:

Quy tắc ứng xử

Chúng tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia Hack4Growth. Để đảm bảo môi trường an toàn, tất cả những người tham dự (bao gồm nhưng không giới hạn Thí sinh tham dự trực tiếp và từ xa, nhà tài trợ, đối tác, huấn luyện viên, cố vấn, ban giám khảo, tình nguyện viên và nhân viên) đều cần tuân thủ Quy tắc ứng xử này.

Chúng tôi không chấp nhận hành vi quấy rối của người tham dự, dưới bất kỳ hình thức hay hoàn cảnh nào. Hành vi quấy rối bao gồm nhưng không giới hạn, bình luận bằng lời mang tính xúc phạm liên quan đến giới tính, bản sắc và biểu hiện giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, ngoại hình, kích thước cơ thể, chủng tộc, quốc tịch, hoặc tôn giáo, hình ảnh tình dục trong không gian công cộng, hành vi cố ý hăm dọa, rình rập, theo dõi, chụp ảnh hoặc ghi âm thanh/video mà không có sự chấp thuận hợp lý, làm gián đoạn cuộc nói chuyện hoặc các sự kiện khác, động chạm cơ thể không phù hợp và sự quan tâm không mong muốn.

Người tham dự nào được yêu cầu cần phải tuân thủ ngay lập tức. Nếu bạn bị quấy rối, quan sát hoặc biết về việc người khác bị quấy rối, hoặc có bất kỳ lo lắng nào khác, vui lòng thông báo ngay cho thành viên của Ban tổ chức (từ đây viết tắt là BTC). Nếu một người tham dự có hành vi quấy rối hoặc hành vi được coi là không phù hợp, BTC có thể thực hiện bất kỳ biện pháp xử lý mà họ cho là phù hợp. Điều này bao gồm cảnh báo người vi phạm, loại khỏi Hack4Growth và/hoặc báo cáo hành vi của họ cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Các điều khoản và điều kiện

Điều kiện dự thi

 1. Thí sinh phải trên 18 tuổi.
 2. Thí sinh phải cung cấp đầy đủ thông tin về cá nhân và đội thi trước khi cuộc thi diễn ra theo yêu cầu của BTC.
 3. Các cá nhân không đủ điều kiện tham gia cuộc thi nếu:
  • Là thành viên trong gia đình của bất kỳ thành viên nào của ban giám khảo cuộc thi
  • Tuyển dụng bất kỳ giám khảo nào của cuộc thi nào hoặc người dự thi được bất kỳ thành viên nào của ban giám khảo tuyển dụng
 4. Thí sinh xác nhận không có xung đột lợi ích khi tham gia cuộc thi.
 5. Thí sinh luôn có trách nhiệm tuân thủ Quy tắc ứng xử của cuộc thi
 6. Bạn có thể dự thi với ý tưởng, bản demo, sản phẩm mẫu hoặc sản phẩm thử nghiêm. Các sản phẩm đã thương mại hoá không hợp lệ

Quyền của thí sinh dự thi

 1. Quyền được tham gia sự kiện, tập huấn và các hoạt động trong khuôn khổ chương trình
 2. Quyền khiếu kiện các quyết định của BTC & Ban giám khảo

Nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên dự thi

Chỉ những Thí sinh được lựa chọn qua vòng sơ khảo được phép tham gia vào các hoạt động, sự kiện và hoạt động đào tạo trong khuôn khổ chương trình. Những người không có phận sự hoặc không phải thí sinh đã được lựa chọn qua vòng sơ khảo không được phép tham gia vào các hoạt động, sự kiện và hoạt động đào tạo trong khuôn khổ chương trình.

Đảm bảo cam kết không vi phạm sở hữu trí tuệ được quy định theo các điều khoản dưới đây.

Quy định về bài thi

Trong suốt cuộc thi, thí sinh phát triển, trình bày hoặc cải tiến một ý tưởng, nguyên mẫu hoặc bản demo để trình bày và gửi đến hội đồng đánh giá tại cuộc thi (“Bài dự thi”). Nguyên mẫu hoặc bản demo có thể được thực hiện dưới các hình thức in ấn, ứng dụng, bảng phân cảnh, sơ đồ logic. Những bài dự thi vượt qua vòng sơ khảo sẽ được lựa chọn vào vòng Chung khảo.

Bài dự thi phải được trình bày và nộp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Bài dự thi phải là tác phẩm sáng tạo của thí sinh và không được tài trợ hoặc trả thù lao toàn bộ hoặc một phần bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Bài dự thi có thể sử dụng API và dữ liệu công khai có sẵn.

Bài dự thi không được chứa các tài liệu có yếu tố cấu thành hành vi vi phạm bản quyền hoặc vi phạm các quyền khác,bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai hoặc quyền sở hữu trí tuệ. Bài dự thi không được chứa tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu khác ngoài tên hoặc thương hiệu do thí sinh hoặc đội thi sở hữu, hoặc do BTC sở hữu (lưu ý là tên và thương hiệu này người dự thi chỉ được phép sử dụng hạn chế để hỗ trợ trong bài dự thi của mình trong Hack4Growth); hoặc các tên và thương hiệu mà đội thi hoặc thí sinh có giấy phép sử dụng.

Người dự thi đảm bảo rằng Bài dự thi không xâm phạm bất kỳ quyền nào về sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Người dự thi sẽ thông báo ngay lập tức cho ban tổ chức nếu có thông tin về bất kỳ hành vi xâm phạm nào. Người dự thi là người duy nhất chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến Bài dự thi và đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Ban tổ chức (bao gồm cả giám đốc và nhân viên của mình) không bị thiệt hại không phải chịu các chi phí phát sinh từ hoặc theo bất kỳ khiếu nại nào.

Bài dự thi không được chứa tài liệu có nội dung không phù hợp, không đứng đắn, tục tĩu, gây thù hận, dối trá, phỉ báng, vu khống hoặc bôi nhọ; Bài dự thi không được chứa tài liệu khuyến khích sự cố chấp, phân biệt chủng tộc, thù hận hoặc gây hại cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào hoặc có khuynh hướng phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác. Ngoài ra, bài dự thi không được chứa tài liệu bất hợp pháp, vi phạm hoặc trái với luật pháp hiện hành của Việt Nam.

Ngoài ra, những người đăng ký dự thi đại diện và đảm bảo rằng bài dự thi của họ:

 1. Phải là sản phẩm sáng tạo của thí sinh; Không chứa hình ảnh, ngôn ngữ và/hoặc biểu tượng thô tục, tục tĩu hoặc mang tính xúc phạm
 2. Không chứa bạo lực vô cớ, súng hoặc hình ảnh hoặc cử chỉ thể hiện vũ khí.Không chứa ảnh khoả thân. Không chứa các hành vi gợi dục hoặc tình dục một cách rõ ràng hay ám chỉ
 3. Không chứa các sản phẩm thương mại (ví dụ: quần áo, đồ chơi, thực phẩm) và/hoặc nhãn hiệu/logo của các sản phẩm đó
 4. Không chứa hình ảnh các chất kích thích như rượu bia, rượu hoặc các sản phẩm có cồn khác
 5. Không chứa biển số xe, số điện thoại, địa chỉ cá nhân hoặc email

Quyền sở hữu trí tuệ (IP) trong bài dự thi sẽ vẫn thuộc về thí sinh. Bạn có thể tự do sử dụng bài dự thi của mình (và mọi ý tưởng sáng tạo, khái niệm, tài liệu và tác phẩm mà bài dự thi thể hiện) theo bất kỳ cách nào bạn muốn sau cuộc thi. Tuy nhiên, bằng việc đăng ký tham gia Hack4Growth, gửi bài dự thi và sáng tạo sản phẩm trong Hack4Growth, bạn, với tư cách là thí sinh, đồng ý rằng BTC có quyền sử dụng miễn phí, không độc quyền và không thể bị thu hồi, và được phép hiển thị công khai và trình bày bài dự thi đó trong cuộc thi Hack4Growth và cho các mục đích phi thương mại và/hoặc quảng cáo, chẳng hạn như các chiến dịch quảng bá cho Hack4Growth trong tương lai.

BTC có quyền ưu tiên mua trước để được làm việc với thí sinh nhằm phát triển hơn nữa bài dự thi của họ. Trong sáu (6) tháng sau Hack4Growth, BTC yêu cầu thí sinh liên hệ với BTC bằng văn bản trước khi liên lạc với bất kỳ ai khác về việc sử dụng, tiếp tục phát triển hoặc khai thác thương mại bài dự thi và mọi ý tưởng sáng tạo, khái niệm, tài liệu và tác phẩm mà bài dự thi thể hiện. BTC sẽ xác nhận quyết định của mình kịp thời.

Bằng việc gửi bài dự thi, thí sinh xác nhận rằng họ không biết về bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong hoặc liên quan đến bài dự thi được sở hữu bởi bên thứ ba hoặc có thể ngăn chặn việc khai thác thương mại của bài dự thi.

Quyền hạn và Trách nhiệm của Ban Tổ chức cuộc thi

 1. Quyền sử dụng bài thi : sử dụng bài thi, không thương mại hóa thông tin cá nhân của người dự thi, đảm bảo đối xử công bằng
 2. BTC có quyền hủy bỏ hoặc hoãn sự kiện vì bất kỳ lý do gì mà không chịu trách nhiệm pháp lý.
 3. Quyền hạn và Trách nhiệm của Ban Giám khảo cuộc thi: không liên quan và không xung đột lợi ích với thí sinh, đảm bảo khách quan và công bằng, có quyền quyết định kết quả chung cuộc

Đánh giá và giải thưởng

Ban giám khảo được BTC lựa chọn và có thể thay đổi trong trường hợp không lường trước được.

Các tiêu chí sau sẽ được sử dụng để đánh giá bài dự thi:

 1. Đổi mới và Sáng tạo
 2. Tác động xã hội
 3. Khả năng mở rộng
 4. Kỹ năng thuyết trình
 5. Phản hồi từ Huấn luyện viên
 6. Thành phần nhóm và làm việc nhóm

Tuy nhiên, tất cả việc đánh giá liên quan tới bài dự thi đều theo quyết định của BTC và là quyết định cuối cùng và có ràng buộc.

BTC có quyền, theo quyết định riêng của mình, trao giải thưởng bổ sung hoặc thay đổi các giải thưởng, tuy nhiên, số tiền thưởng quy định ở trên sẽ không giảm. Giải thưởng không dưới hình thức tiền thưởng có thể sẽ phải tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện riêng biệt.

Việc thanh toán bất kỳ khoản tiền thưởng nào sẽ được thực hiện thông qua những thoả thuận sau khi hoàn thành cuộc thi theo các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của thí sinh (nếu Bài dự thi đoạt giải được gửi bởi nhiều hơn một thí sinh, việc sắp xếp sẽ thực hiện với đại diện/đội trưởng của đội thắng cuộc). BTC không có trách nhiệm đối với việc thí sinh sử dụng số tiền thưởng sau cuộc thi. Nếu bài dự thi do một nhóm thí sinh gửi, BTC không có trách nhiệm về cách phân phối tiền thưởng hoặc các giải thưởng khác giữa họ cũng như bất kỳ bất đồng nào giữa họ.

Quyền Sử dụng thông tin và quyền công khai

Thí sinh, BTC, BGK có nghĩa vụ bảo đảm bí mật trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Trong khoảng thời gian nêu trên, BTC có quyền sử dụng một số thông tin (bao gồm: các thông tin quảng bá nhằm tạo ra sự tò mò và chú ý với công chúng, phỏng vấn thành viên đội thi v…v) cho mục đích quảng cáo, nhưng không được ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng.

Trong điều khoản này, “Thông tin bảo mật” có nghĩa là bí mật hoặc thông tin bảo mật về thương mại, tài chính, tiếp thị, kỹ thuật hoặc các thông tin khác, các bí quyết, bí mật thương mại và các thông tin khác dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào, cho dù được tiết lộ bằng lời nói hoặc bằng văn bản, cùng với bất kỳ sự sao chép thông tin đó dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện hoặc bất kỳ phần nào của thông tin này.

Thí sinh thừa nhận rằng họ có thể nhận hoặc có quyền truy cập vào Thông tin bảo mật của nhà tổ chức, các chi nhánh, đại lý và/hoặc nhà cung cấp, nhà tài trợ, đối tác liên quan đến cuộc thi. Tất cả Thông tin bảo mật sẽ được thí sinh giữ bí mật tuyệt đối, bất kể thông tin đó có được đánh dấu là “Bảo mật” hay không. Thí sinh bảo vệ Thông tin mật với nỗ lực ít nhất tương ứng với nỗ lực họ dùng để bảo vệ thông tin mật và nhạy cảm của mình (nỗ lực này không được dưới mức được cho là hợp lý). Thí sinh sẽ không tiết lộ bất kỳ Thông tin bảo mật nào cho bất kỳ ai. Thí sinh đồng ý rằng họ sẽ không sử dụng Thông tin bảo mật cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc tham gia cuộc thi.

Các nghĩa vụ bảo mật nêu trên sẽ không áp dụng đối với Thông tin bảo mật trong phạm vi:

 1. Thông tin bảo mật là, hoặc trở thành (ngoài việc vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc các nghĩa vụ bảo mật khác) thông tin công khai
 2. Thông tin bảo mật được chứng minh bằng bằng chứng tài liệu mà thí sinh phát triển độc lập, không cần tham khảo Thông tin bảo mật của BTC hoặc các chi nhánh của BTC
 3. Thông tin bảo mật được thí sinh nhận một cách chính đáng với sự trung thực mà không có nghĩa vụ bảo mật từ bên thứ ba
 4. Tiết lộ là bắt buộc theo luật, với điều kiện (trong trường hợp có thể thực hiện được), bên tiết lộ đưa ra thông báo bằng văn bản cho bên không tiết lộ yêu cầu tiết lộ, hợp tác với bên không tiết lộ để có được lệnh bảo vệ hoặc biện pháp khắc phục khác và chỉ tiết lộ phần Thông tin bảo mật mà họ bị buộc phải tiết lộ một cách hợp pháp.

Thí sinh đồng ý sử dụng hoặc trích dẫn một cách hợp lý hashtag, nhãn hiệu, Facebook hoặc các địa chỉ truyền thông xã hội khác của BTC, các chi nhánh của BTC và cuộc thi mà không gây ra bất kỳ ý định độc hại, bất công hoặc gây hiểu lầm nào.

Thí sinh trao cho BTC, các chi nhánh và đại lý thay mặt cho BTC quyền được sử dụng trên phạm vi toàn thế giới, một cách miễn phí, không độc quyền, không thể rút lại hủy bỏ trên toàn thế giới, được nhắc đến thí sinh và/hoặc bài dự thi và sử dụng hình ảnh và/hoặc video/cảnh quay âm thanh thực hiện tại cuộc thi và/hoặc hiển thị bài dự thi trong bất kỳ tài liệu công khai nào và cho mục đích quảng cáo bất cứ lúc nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web của BTC hoặc phương tiện truyền thông khác).

Bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân mà BTC có được sẽ được xử lý theo chính sách dữ liệu của BTC. Thí sinh sẽ được liên hệ khi có liên quan tới cuộc thi và trừ khi có quy định khác cũng có thể được BTC liên hệ về các hoạt động và cơ hội liên quan khác.

Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (General Data Protection Regulation, GDPR) của Liên minh Châu Âu đặt ra tiêu chuẩn mới trên toàn cầu về quyền riêng tư, bảo mật thông tin và tuân thủ.

BTC cam kết :

 1. Tuân thủ GDPR, cũng như cung cấp tài liệu và nguồn thông tin nhằm hỗ trợ các khách hàng tuân thủ GDPR.
 2. Tuyệt đối về vấn đề minh bạch và sử dụng thông tin có trách nhiệm
 3. Luôn cẩn trọng đến mức tối đa để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn
 4. Chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho những lý do hợp pháp
 5. Chỉ sử dụng các bên xử lý phụ khi có chấp thuận từ bên kiểm soát và vẫn chịu trách nhiệm pháp lý đối với các bên xử lý phụ
 6. Chỉ xử lý dữ liệu cá nhân theo chỉ dẫn từ bên kiểm soát, bao gồm đối với việc chuyển giao dữ liệu
 7. Đảm bảo những người xử lý dữ liệu cá nhân cam kết tuân thủ bảo mật
 8. Triển khai các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp nhằm đảm bảo mức độ bảo mật dữ liệu cá nhân phù hợp với nguy cơ
 9. Hỗ trợ bên kiểm soát thực hiện nghĩa vụ hồi đáp các yêu cầu của chủ thể dữ liệu để thực hiện các quyền của họ theo GDPR
 10. Thực hiện các yêu cầu thông báo và hỗ trợ vi phạm của GDPR
 11. Hỗ trợ bên kiểm soát tiến hành đánh giá tác động của bảo vệ dữ liệu và tham vấn với các cơ quan chức trách giám sát
 12. Xóa hoặc trả lại dữ liệu cá nhân khi kết thúc thời hạn cung cấp dịch vụ
 13. Hỗ trợ bên kiểm soát bằng cách cung cấp bằng chứng tuân thủ GDPR

Việc truyền thông tin qua internet không tuyệt đối an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn tiết lộ trực tuyến. Bạn sẽ phải chấp nhận hệ lụy về bảo mật khi sử dụng internet và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào, trừ khi chúng tôi vi phạm pháp luật hiện hành, và chỉ tuân thủ các giới hạn đã đề ra trong bất kỳ điều khoản và điều kiện liên quan.

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân thu thập từ bạn nếu chúng tôi có nhu cầu chính đáng cần lưu giữ.

Bạn có các quyền sau liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình:

 1. Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, cập nhật hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Ngoài ra, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân, yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân hoặc yêu cầu tính linh hoạt cho dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để thực hiện các quyền này.
 2. Tương tự, nếu chúng tôi đã thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn với sự cho phép của bạn, thì bạn có thể rút lại sự cho phép của mình bất cứ lúc nào. Việc bạn rút lại sự cho phép sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu nào mà chúng tôi đã tiến hành trước khi bạn rút lại quyết định, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được thực hiện dựa trên các căn cứ xử lý hợp pháp ngoài sự cho phép của bạn.
 3. Mặc dù chúng tôi mong bạn hãy đưa ra mọi khiếu nại với chúng tôi trước, nhưng bạn vẫn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương bạn.

Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các yêu cầu nhận được từ các cá nhân muốn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của họ theo đúng với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Các thông tin chung

Thí sinh là người duy nhất chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả các chi phí phát sinh từ bản thân mà họ phải chịu liên quan đến việc nộp bài cho cuộc thi Hack4Growth. Các đội được chọn cho đêm chung kết Hack4Growth sẽ được chi trả chi phí di chuyển đến cuộc thi và địa điểm tổ chức hội nghị, các bữa ăn và các hoạt động khác trong Hack4Growth và Hội nghị được BTC chi trả.

Thí sinh là người duy nhất chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với tài sản của họ hoặc bất kỳ tài sản, phương tiện và thiết bị nào được cung cấp bởi BTC và các đối tác của mình trong suốt quá trình cuộc thi.

Thí sinh có thể bị loại khỏi cuộc thi hoặc không nhận được bất kỳ giải thưởng nào hoặc bị hủy giải thưởng nếu thí sinh không tuân thủ các điều khoản và điều kiện này, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của BTC.

Không điều gì trong các điều khoản và điều kiện này cũng như không phần thưởng nào trong bất kỳ giải thưởng nào sẽ cấu thành bất kỳ nghĩa vụ nào đối với BTC hoặc Thí sinh phải tham gia vào bất kỳ thỏa thuận hoặc mối quan hệ nào trong tương lai.

Các điều khoản và điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa BTC và thí sinh liên quan đến cuộc thi.

Thí sinh không được chuyển nhượng, thỏa thuận hợp đồng phụ hoặc chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các điều khoản và điều kiện này.

Sự hình thành, tồn tại, xây dựng, thực hiện, hiệu lực và tất cả các khía cạnh của điều khoản và điều kiện này và mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng và/hoặc cuộc thi sẽ được điều chỉnh bởi Luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các bên đệ trình lên cơ quan thuộc thẩm quyền riêng việt của tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cam kết của thí sinh

Để tham gia cuộc thi này, thí sinh bắt buộc phải chấp nhận những điều khoản và điều kiện nêu trên. Sau khi được thí sinh cam kết chấp nhận, các điều khoản và điều kiện này trở thành thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa BTC (Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, sau đây là AVSE Global) và thí sinh. Bằng việc ký vào bản T&C, thí sinh xác nhận đã đọc và hiểu toàn bộ nội dung.

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?