Nghiêm Xuân Huy

Giám đốc điều hành tại công ty Finhay, Việt Nam

Trước khi trở về Việt Nam lập nghiệp, anh Nghiêm Xuân Huy đã có 9 năm học tập và làm việc tại Úc. Anh là Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Finhay, dự án fintech cho phép người dùng đạt được các mục tiêu tài chính bằng cách đầu tư từ 50.000 đồng.