Vũ Thức

Đồng sáng lập & CEO của Kambria, Hoa Kỳ

Tiến sĩ Vũ Thức (Vũ Duy Thức) tốt nghiệp Carnegie Mellon với bằng tiến sĩ Khoa học máy tính từ Đại học Stanford ở tuổi 28. Ông là người đồng sáng lập Ohmnilab (một công ty chuyên “định nghĩa lại quá trình phát triển robot truyền thống”) tại San Francisco, CA, Hoa Kỳ.

Ông Vũ Thức hiện đang là giáo sư tại John Von Neumann, Đại học Quốc gia TP HCM. Năm 2017, ông được đề cử là một trong 40 người có ảnh hưởng nhất (dưới 40 tuổi) ở Silicon, San Francisco (dựa trên Tạp chí kinh doanh).

Kambria của ông là một nền tảng dựa trên blockchain, khuyến khích sự hợp tác nghiên cứu và thiết kế trong thế giới robot, rất nổi tiếng.

Ông đã thành lập và đồng sáng lập một số công ty khởi nghiệp công nghệ / AI như Umbala, Kantago, Tappy, Kinghtscope, ELSA. Ông cũng là người đồng sáng lập Quỹ học bổng Vietseệt cho sinh viên nghèo ở Việt Nam.