Nguyễn Vương Quốc Thịnh

Quản lý tại Tập đoàn Viễn thông Orange, Pháp

Ông Quốc Thịnh là Giám đốc điều hành tại Orange, một tập đoàn viễn thông đa quốc gia, có 256 triệu khách hàng trên toàn thế giới và có 95.000 nhân viên ở Pháp và 59.000 nhân viên ở các quốc gia khác. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Viễn thông & CNTT, 8 năm quản lý dự án (được chứng nhận PMP) và 4 năm làm quản lý đội ngũ, anh đã phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý và định hướng kết quả một cách vững chắc.

Ông Quốc Thịnh có bằng Tiến sĩ Viễn thông tại Đại học Evry, Pháp và bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính & Mạng của đại học Paris 6 Pierre-et-Marie-Curie, Pháp. Ông đã tốt nghiệp École Polytechnique và École Telecom ParisTech. Gần đây ông đã tham gia một khóa điều hành về Hiệu suất, Chiến lược và Dịch vụ tại Trường Kinh doanh ESSEC.