Nguyễn Kỳ Tài

Nhà nghiên cứu, Úc

Ông Nguyễn Kỳ Tài nhận bằng B.E., M.B.A và M.E. từ Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, vào năm 1991, 1999, và 2003, và bằng Tiến sĩ, bằng y sinh tại Đại học Southern Queensland, Úc, năm 2011.

Ông đã nhận được học bổng xuất sắc nghiên cứu quốc tế của đại học Southern Queensland năm 2008; giải thưởng khen thưởng của Trưởng khoa dành cho nghiên cứu sau đại học năm 2008; giải thưởng dành cho nghiên cứu sinh xuất sắc của đại học Southern Queensland năm 2009; giải thưởng dành cho sinh viên xuất sắc nhất, Hội nghị quốc tế lần thứ tư về Rough sets(?) và Knowledge Technology (RSKT2009), Gold Coast, Australia.

 

Nghiên cứu của ông liên quan đến kỹ thuật y sinh và kỹ thuật nông nghiệp. Ông đã có những đóng góp đáng kể cho sự tiến bộ của kiến ​​thức trong các lĩnh vực kỹ thuật y sinh, đặc biệt là mở rộng công nghệ để theo dõi độ sâu của gây mê.

 

Ông là thành viên nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật và Vũ trụ Tiên tiến đại học Southern Queensland (IAESS). Trong ba năm qua, ông là thành viên chủ chốt của dự án chiến lược mô hình tính toán để tăng cường an ninh lương thực và hỗ trợ quyết định trong nông nghiệp do đại học Southern Queensland tài trợ. Ông hiện đang phát triển một mô hình cây trồng được theo dõi bằng trí tuệ nhân tạo, dự đoán và kiểm soát tình trạng cây trồng trong nông nghiệp. Ba kết quả nghiên cứu chính được trình bày trong trang web nghiên cứu của đại học Southern Queensland