Dương Nguyên Vũ

Giáo sư công nghệ hàng không, Singapore

Tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ và tiến sĩ trí tuệ nhân tạo tại trường Cầu đường quốc gia Pháp, tiến sĩ, giáo sư Dương Nguyên Vũ từng là giám đốc nghiên cứu đổi mới sáng tạo, cố vấn khoa học cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Hàng không châu Âu (Eurocontrol), đồng thời là giáo sư tại trường EPHE Sorbonne và giáo sư thỉnh giảng của trường Telecom-ParisTech, Pháp. Giáo sư Vũ đã xuất bản trên 100 bài báo khoa học, hướng dẫn trên 30 tiến sĩ, và là thành viên Hội đồng biên tập các tạp chí Air Traffic Control Quarterly, Journal of Aerospace Engineering, và Elsevier Transport Research Part C.