Đỗ Thành Trung

Giám đốc điều hành tại morEnergy GmbH, Đức

Ông Đỗ Thành Trung theo học và tốt nghiệp Kỹ sư điện và Kỹ thuật điện cao thế tại Đại học Kỹ thuật Berlin năm 2006.

Từ năm 2007, anh là Phó Giáo sư, Phó Kỹ sư trưởng và Giảng viên tại Đại học Helmut Schmidt và Đại học Kỹ thuật Hambourg-Harburg.

Năm 2014, anh hoàn thành chuơng trình tiến sĩ trong lĩnh vực "Grid Integration of Renewable Energies" (tạm dịch "Tích hợp nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống lưới điện").

Năm 2015, luận án tiến sĩ của Đỗ Thành Trung đã được trao giải thưởng khoa học HSU (HSU Science Prize). Kết quả từ luận án tiến sĩ của anh đã đóng góp về mặt khoa học cũng như kinh tế trong nhiều dự án.

Từ năm 2017, tiến sĩ Đỗ Thành Trung kế nhiệm giáo sư Ackermann làm Phó viện trưởng Viện Hệ thống năng lượng điện và tự động hóa. Anh tập trung nghiên cứu vào việc tối ưu hóa sự kết nối của các nhà máy tái tạo năng lượng bằng lưới điện.