Nguyễn Đình Quý

Giám đốc phát triển tại Mitsubishi Electric, USA

Tiến sĩ Nguyễn Đình Quý hiện đang là Giám đốc Phát triển và Kỹ sư R&D cao cấp tại Mitsubishi Electric, Cambridge, Hoa Kỳ. Ông nhận bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện và điện tử của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore.

Ông Nguyễn Đình Quý đang hợp tác nghiên cứu với Viện Công nghệ Massachusetts - MIT về Trí tuệ nhân tạo (AI), Machine Learning(1) và Tự động hoá nhà máy (Factory Automatic). Trước đây, ông từng là Quản lý dự án và Kỹ sư điện cao cấp tại Công ty TNHH Schlumberger về chuyển đổi kỹ thuật số và tự động hóa quy trình.

Ông Nguyễn Đình Quý đồng sáng lập nhóm VietSearch - trang web cơ sở dữ liệu và thống kê về chuyên gia và cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. VietSearch được tạo ra giúp kết nối và hợp tác để phát triển giáo dục và kinh tế tại Việt Nam.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Quý cũng là người đồng sáng lập và chủ tịch của Tổ chức Thanh niên tình nguyện Việt Nam (VYV) từ năm 2006 - một tổ chức phi lợi nhuận để giúp đỡ trẻ em ở Việt Nam.